Classes

Adult classes are on Monday and Wednesday nights or private lessons can be organised at other times.

Děti můžete zapsat do jednoho nebo více z našich interakčních programů:

Sobotní Zpívání (1 – 13 let) od 10 do 11.30 hodin  – za účasti rodičů, interakční program zahrnuje písničky, říkadla, rytmizaci, hudební nástroje a hry. Možno navštěvovat nepravidelně.

Začátečníci (6 – 13 let) od 9.30 do 12 hodin – výuka českého jazyka interaktivní metodou založená na české písničce a dramatizaci. Děti se učí základní slovní zásobu z každodenního života. Třídu vede Martina Rysová.

Předškolní výuka (4 – 5 let) od 9.45 do 12 hodin – výuka českého jazyka interaktivní metodou spojená s hudební výchovou, prvoukou a dramatizací. Děti se také účastní programu Zpívání. Třídu vede Lucie Jones.

Začínající čtenáři (5 – 7 let) od 9.30 do 12 hodin – výuka čtení podle slabikáře pro 1. ročník ZŠ v ČR, český jazyk, rozširování slovní zásoby, prvouka, hudební výchova,  matematika, dramatizace. Třídu vede Petra Dadds Čadová.

Školní výuka (7 – 12 let) od 9.30 do 12.30 hodin – výuka českého jazyka a čtení, prvouky, matematiky a hudební výchovy. Používáme učebnice a pracovní sešity schválené MŠMT ČR. Třídu vede Zuzana Vasitch.

Děti od 6 let je možno také zapsat do programu intenzivní celodenní výuky, která se koná jednou za měsíc v neděli.

Česká škola Melbourne pořádá během roku celodenní akce a workshopy, které jsou otevřené celé komunitě, např. výtvarné workshopy MDVV Lidice nebo Noc s Andersenem.  Registrace nutná.

Knihovna České školy Melbourne je otevřena celé komunitě, vždy v době konání výuky.

 

 

One thought on “Classes

Comments are closed.