Teacher Profiles

Zuzana Vasitch

Zuzana je ředitelkou České školy Melbourne, vytváří program Zpívání pro děti a rodiče a zpěvníčky. Působí jako učitelka třídy školáků od 8 do 11 let. Jako doplňkovou školní aktivitu vyučuje školáky hře na zobcovou flétnu, vede dramatický kroužek Zvoneček a organizuje a pořádá workshopy na různá témata.

V Melbourne žije od roku 1997 a ČŠM a program Zpívání založila v roce 2010. Obě její dcery Talia (9) a Chantelle (9) Českou školu Melbourne navštěvují od jejího založení.

Zuzana má dlouholeté zkušenosti s výukou jazyků pro děti i dospělé jak v České republice, tak v Austrálii. Výuku v rámci ČŠM zakládá na interakční metodě s využitím českých písniček, říkadel a rytmu. Kromě práce v ČŠM Zuzana věnuje mnoho času a úsilí i mimoškolním akcím pořádaným ve spolupráci s českou a slovenskou komunitou, je členkou amatérského loutkového divadla „KUK“. Věří, že tato práce má velký význam pro uchování a rozvoj českého jazyka a dědictví u dalších generací a pro aktivní zapojení celé české komunity.

Petra Dadds Čadová

Petra je učitelkou mladších školáků / začínajících čtenářů 6 – 8 let.

V Austrálii žije od roku 2003.  Po třech letech života v Sydney se Petra s rodinou přestěhovala do Melbourne. Má dvě dcery Nikolu (10) a Kláru (6), se kterými navštěvuje ČŠM téměř od jejího založení. Petra v Melbourne vystudovala “Childhood Education and Care” a nyní pracuje jako vychovatelka v mateřské školce.

Účast v ČŠM je pro Petru důležitá nejen proto, že si děti udržují češtinu jako svůj druhý jazyk a díky tomu mají šanci se plynně bavit s prarodiči, ale také proto, že dcery i ona mají příležitost být v kontaktu s českou komunitou a navázat nová přátelství. Uchování českého jazyka a české kultury je pro Petru a její rodinu jedna z životních priorit. ČŠM a její mimoškolní aktivity jim k tomu napomáhají a přibližují dětem, odkud jejich druhá strana rodiny pochází. „Velmi si vážím ČŠM a jejího bohatého programu s mnoha mimoškolními projekty a ráda se aktivně zapojuji.“

Renata Hasenkopfová

Renata je naší nadšenou knihovnicí, v dětech pěstuje lásku ke čtení, nejmladším pravidelně předčítá po programu Zpívání a zastupuje učitelky v jejich nepřítomnosti.

V Melbourne žije od roku 2005, má dceru Annu (9), která navštěvuje ČŠM od jejího založení. Renata pracuje již několik let v Institutu pro vzdělávání dospělých se zaměřením na výuku a pomoc lidem s mentálním či tělesným postižením. Tuto specializaci zde i vystudovala.

Pro Renatu je výuka českého jazyka v zahraničí udržováním rodinných hodnot a zároveň přirozeným darem pro její dceru, která vyrůstá daleko od české vlasti, ale česky mluví plynně a ráda se s českými kamarády účastní aktivit v rámci ČŠM. Renata si velmi cení založení ČŠM, neboť uchovávání českého kulturního dědictví je pro ni i její dceru velice důležité.

Lucie Jones

Lucie začala v ČŠM pomáhat v ledna 2015, vede třídu předškolních dětí od 4 let.

V Melbourne žije od února 2002 a má bilingvní chlapce, dvojčata Christiána a Sebastiána (6). Každý rok Lucie se svými syny cestuje na čtyři měsíce do České republiky, kde mají chlapci možnost se plně zapojit do česky mluvícího prostředí, kolektivu dětí a naživo poznat českou kulturu a tradice. Pro Lucii je velmi důležité, aby její chlapci mluvili česky a byli schopni plynně komunikovat s prarodiči a rodinou žijící v Čechách. Z důvodu udržování a rozvíjení českého jazyka a kultury u svých synů Lucie považuje účast a aktivní zapojení do ČŠM za důležitou součást života zde v Austrálii.

Lucie je členkou amatérského divadla „KUK“, miluje dramatizaci, výtvarnou výchovu a společně s chlapci se velmi ráda zúčastňuje akcí pořádaných českou a slovenskou komunitou. Pravidelně se také setkávala s dalšími českými maminkami v rámci „České Playgroup“ v Alma Road St. Kilda East. ČŠM a „Česká Playgroup“ napomáhá Lucii udržovat si české kořeny a zachovávat si českou identitu.

Martina Rysová

Martina vede třídu začátečníků (děti ve věku 5 – 12 let) a pomáhá s organizací a vedením workshopů. Do Melbourne se přestěhovala v červenci 2015 a do činnosti České školy Melbourne se poprvé zapojila v únoru 2016. Život v Melbourne si bez aktivit ČSM už dnes ani nedokáže představit.

Martina vystudovala českou a čínskou filologii a velkou část svého pracovního života strávila na Univerzitě Palackého v Olomouci jako lektorka indonéštiny a koordinátorka studentských stáží. Její láska k cizím jazykům a kulturám je bezbřehá. Její láska k mateřskému jazyku a k české literatuře je bezpodmínečná i přísná, jak to u učitelů bývá. Martina se několik let věnovala výuce češtiny jako cizího jazyka v kurzech pro vietnamské občany žijící v Česku a má zkušenosti s výukou jak úplných začátečníků bez znalosti písma, tak i pokročilých studentů.

Při výuce začátečníků v ČSM se snaží, aby se děti učily všemi smysly a kromě tradiční výuky si žáci každou hodinu zazpívali, rozpohybovali se do rytmu českých slov, společně si přečetli novou pohádku a zdramatizovali její obsah, nahlédli vždy pod novou pokličku české kultury a především sami mluvili.