School Calendar

Měsíc
1. týden
2. týden
3. týden
4. týden
5. týden
Leden7/1 - ŠUMAVA
Workshop Lidice
Únor 3/2
10/217/224/2
Březen-----------
(státní svátek)
17/3 - 18/3 ŠUMAVA
Noc s Andersenem
24/3------
Duben-----
------
14/421/4
28/4
Květen5/5 - ŠUMAVA
Stavění májky
12/519/5------
Konf. Adelaide
Červen2/6------
16/6
23/6------
Červenec------------14/7------28/7
Srpen------11/8------25/8
Září------8/915/9
+ 14.30 hod
Kino
Lichožrouti
23/9 - neděle
Individuální hodiny
Rezervace nutná
30/9 - neděle
Šumava
Svatováclavská
+ 1/10 - Po
Botanická
aktivity/hry
Říjen 6/10
Sokol +
knihovna
14/10 - neděle
Individuální hodiny
20/10
Sokol
27/10 - ŠUMAVA
JARMARK
+ 28/10 -
Shire of Remembrance
Listopad------10/11
+ od 14 hod workshop a seminář pro rodiče
------24/11
výuka
zápis na r.2019
advent. kalendář
Prosinec 2/12 - neděle
Mikulášská
od 14 hod.
8/12
Vánoční besídka
a vyrábění
-----------