School Calendar

Měsíc
1. týden
2. týden
3. týden
4. týden
5. týden
Leden
Únor 9/2 16/223/2
Březen3/3 - od 14 h.
kniha Překlep a Škraloup
Tomáš Končinský
------
(státní svátek)
17/3 - výuka
+ maňáskové divadlo NAVLNCE
Kocourek
-----30/3 - 31/3
ŠUMAVA
Noc s Andersenem
Duben6/4 + 7/4
Individuální hodiny + Velikonoční vyrábění
Rezervace nutná
14/4 - neděle
Reálie ČR +
od 14 hod. Velikonoční workshop
Rezervace nutná
-----
(Velikonoce)
28/4 - neděle
výuka +
Loutkové divadlo BAJAJA
Květen4/5 - ŠUMAVA
Stavění májky
11/5 - výuka
+ od 13 hod.
Pavel Novák dětem
18/5------

Červen1/6------
(státní svátek)
-----
22/6------
Červenec------------20/7------
Srpen31/8
Září14/9
Říjen 12/10
26/10
Listopad------9/11
------23/11
Prosinec 1/12 - neděle
Mikulášská
od 14 hod.
7/12
Vánoční besídka
a vyrábění
-----------